AI een geschenk of gevaar?

OpenAI (Artificial Intelligence oftwel kunstmatige intelligentie) neemt razendsnel aan populariteit toe. En niet verwonderlijk, het is op z’n minst verassend en soms verbluffend te noemen hoe ChatGPT (vooral tekst gebaseerd) en Dall-E (afbeeldingen) hun uitkomsten genereren.

Toen wij Dall-E vroegen om een afbeelding te genereren waarin AI zowel als een geschenk en als gevaar wordt afgebeeld kwam het met de treffende afbeelding hiernaast als resultaat.

Knap, dat zeker.

Omdat OpenAI door iedereen gebruikt kan worden is het goed denkbaar dat bedrijven, organisaties en opleidingen die kunnen gebruiken om het te leren specialiseren in hun tak van sport. Dit kan helpen complexe problemen snel op te lossen bijvoorbeeld.

Het is echter ook bekend dat ChapGPT door zogenaamde poortwachters wordt afgebakend. Het mag niet zomaar alles vertellen, het zou gemakkelijk een instructie kunnen geven hoe je eenvoudig een wapen maakt, maar dat is afgeschermd.

Maar wie bepaalt wat het wel en niet mag genereren?

AI vloek of zegen

Deze link op Twitter laat zien hoe een gebruiker een poging doet de morele poortwachters te omzeilen om AI precies te laten vertellen wat het weet. Het eerste resultaat is wat het gelimiteerd is te zeggen, het tweede resultaat (als een fictieve naam DAN) is wat AI werkelijk heeft geleerd. (Wij gaan er hierbij vanuit dat ook dit artikel niet is gemanipuleerd).

Om te voorkomen dat de link in de toekomst niet meer werkt, hiernaast een voorbeeld.
Het is ChapGPT dus geïnstrueerd om niet op etnische gronden te scheiden. Zeer begrijpelijk en wat ons betreft terecht. Maar even verder in het artikel lees je ook dat politieke voorkeur naar voren wordt gebracht.

Een ander voorbeeld is het indrukwekkende filmpje van een moeder die haar overleden dochtertje te zien krijgt via Virtual Reality, nadat AI alles geleerd heeft over haar dochter. Haar uiterlijk, stemgeluid etc. Wederom indrukwekkend. Ook is echter direct het gevaar te zien als ook hier het “kind” geleerd wordt om bepaalde gestuurde uitspraken te doen. Hoe bepalen wij als mensheid nog wat écht is’?

Bij HostService blijven wij op zoek gaan naar mogelijkheden en alternatieven die op een veilige wijze omgaan met deze technologiën. Wij blijven vragen stellen, onderzoeken en informeren via onze website.

Ook Threefold houdt zich bezig met de ontwikkeling van alternatieve en veilig omgevingen zoals bijvoorbeeld Ourverse, een veilig alternatief voor de aankomende METAverse omgeving. Wij houden u op de hoogte.

Het blijft daarom echter wel een zaak dat wij een internetomgeving creeëren die vóór ons allen is en waarin wij als mens weer in het midden staan. Onze data blijft van ons. Dit is precies wat het decentrale internet doet, het schept een veilig platform voor onze toekomst, help ons mee bouwen!