Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden:

Onze Nextcloud producten zijn nieuw. Ondanks dat deze zorgvuldig zijn getest kunnen wij geen garanties geven. U dient zelf zorg te blijven dragen voor een back-up. Ons aanbod is dan ook ‘best effort’, betekenend dat wij ons best zullen doen uw Nextcloud installatie probleemloos bij te houden en bij te werken. Nextcloud is OpenSource software en is afhankelijk van een community van ontwikkelaars die op vrijwillige basis aan deze software werken. Ook zij doen hun uiterste best dit product zo goed mogelijk bij te houden, ook zij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor onverwachte problemen.

Omdat Nextcloud erg populair is geworden en wereldwijd al miljoenen gebruikers heeft, verwachten wij geen noemenswaardige problemen.

 

Additional terms:

Our Nextcloud products are new. Although these have been carefully tested, we cannot give any guarantees. You must continue to take care of a backup yourself. Our offer is therefore ‘best effort’, meaning that we will do our best to keep and update your Nextcloud installation without any problems. Nextcloud is OpenSource software and relies on a community of developers who work on this software on a volunteer basis. They also do their utmost to keep this product up to date, but they cannot be held responsible for unexpected problems.

Because Nextcloud has become very popular and already has millions of users worldwide, we do not expect any significant problems.